KUA Kecamatan Babalan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan yang beralamat di Jl. Damai No. 65 Pangkalan Brandan kode pos 20857, dengan luas kantor KUA 1200 m2 dengan jumlah penduduk terdiri dari 4 Kelurahan dan 4 Desa, adapun jumlah penduduk menurut Agama sebagai berikut :

 1. Islam                          : 53.727 jiwa
 2. Protestan                   : 11.506 jiwa
 3. Katholik                     : 4.732 jiwa
 4. Hindu                         : 16 jiwa
 5. Budha                        : 1.471 jiwa
 6. Jumlah                       : 71.452 jiwa

 

Dengan perincian rumah ibadah sebagai berikut

 1. Mesjid                       : 30 buah
 2. Mushalla                   : 7 buah
 3. Langgar                     : 37 buah
 4. Gereja KP                  : 13 buah
 5. Gereja Katholik          : 7 buah
 6. Vihara                         : 2 buah

Nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Babalan adalah sebagai berikut :

 1. Abdul Rasyid                                     (1955 - 1958)
 2. Ibnu Hasjim                                       (1958 - 1968)
 3. Ahmad Basri                                     (1968 - 1973)
 4. Baharuddin Ali                                   (1973 - 1978)
 5. Ahjar                                                  (1978 - 1983)
 6. Drs. Ridwan Rokan                            (1983 - 1988)
 7. M. Saleh Hamid                                  (1988 - 1991)
 8. Ramsyah AR., B.A.                             (1991 - 1994)
 9. Suhaimi                                               (1994 - 1998)
 10. H. Ramsyah AR., B.A.                         (1998 - 2003)
 11. Rukiman, S. Ag.                                   (2003 - 2004)
 12. Drs. H. Marganti Daulay                       (2004 - 2007)
 13. Aman Syahban Siregar, S.Pd.I.            (2007 - 2009)
 14. Drs. Mahyuddin Daulay, S.Pd.I.            (2009 - 2013)
 15. Idimyati, S.Ag.                                       (2013 - 2017)
 16. Abdul Fuad, S.Ag., M.A.                        (2017 - 2021)
 17. Masril Halomoan Harahap, M.A.           (2021 - 2022) – Mutasi ke Medan
 18. Idimyati, S.Ag.                                       (2022 - saat ini) – Sebagi Plt.

Dalam menjalankan tugas-tugas Kepala KUA dibantu pegawai dan stafnya yang berjumlah 8 orang.