KUA Kecamatan Pangkalan Susu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu yang beralamat di Jl. Pangkalan Brandan No. 104 Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu. Dengan luas tanah ±350 m2dan luas bangunan 80 m2. Kecamatan Pangkalan Susu terdiri dari 2 Kelurahan dan 9 Desa,adapun jumlah penduduk berdasarkan penganut agama yaitu sebagai berikut :

 1. Islam                          : 42.416          jiwa
 2. Protestan                   :  1.589           jiwa
 3. Khatolik                      :   1.244          jiwa
 4. Hindu                         :      -                jiwa
 5. Budha                         :      629          jiwa
 6. Kong Huchu               : -                     jiwa

 

Dengan perincian rumah ibadah sebagai berikut :

 1. Mesjid                         : 39      buah
 2. Mushalla                     : 60      buah
 3. Gereja                         : 9        buah
 4. Vihara                          : 2        buah

Jumlah                       : 110   buah

 

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Susu adalah sebagai berikut :

 1. Ibnu Hasyim
 2. Ahmad Basri                        
 3. Ali Nasith                              
 4. Bahrum Jamil                                  
 5. Bahrum Syah
 6. Hasanuddin Dalimunthe              
 7. Mahmun Daud                                
 8. Suhaimi        
 9. Drs. Ridwan Rokan                        
 10. Rukiman, B.A.                                 
 11. Drs. H. Muhammad Yusuf
 12. H. Samsul, S.Ag.                             (2006 – 2011)          
 13. Samaruddin, S.Ag.                          (2011 – 2018)
 14. Mhd. Agus Kusmana, S.Ag.            (2018 – sampai sekarang)