KUA Kecamatan Binjai

Kantor Urusan Agama Binjai beralamat di Jl. T.A. Amir Hamzah Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai. Adapun luas Kantor Urusan Agama dan batas-batas luasnya 55,87 km dan batas sebelah utara berbatas dengan tanah penduduk (alm. Abdul Wahab) sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya (Jl. T. Amir Hamzah) sebelah timur berbatasan dengan tanah penduduk (bapak Abdul Kadir) sebelah Barat berbatasan dengan tanah penduduk (alm. Abdul Wahab). Adapun jumlah penduduk Desa atau lurah terdiri dari 13 Desa tahun 1985 dan sekarang menjadi 7 Desa dengan jumlah penduduk menurut Agama sebagai berikut :

 1. Islam              : 40.433 jiwa
 2. Kristen           : 154 jiwa
 3. Katholik         : 81 jiwa
 4. Hindu             : 34 jiwa
 5. Budha            : 322 jiwa

 

Dengan perincian Rumah Ibadah sebagai berikut :

 1. Mesjid                       : 30 buah
 2. Langgar                    : 3 buah
 3. Mushalla                   : 35 buah
 4. Gereja Katholik         : -
 5. Vihara                        : 3 buah
 6. Kuil                            : 1 buah

 

Nama-nama pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA :

 1. K. Karim                                             (1946-1950)
 2. H. Abd Halim                                      (1951-1954)
 3. Jadil Iman                                          (1954-1956)
 4. Zainal Abidin                                      (1956-1958)
 5. Mahmum Baki                                   (1958-1960)
 6. H. Yakub Abdullah                             (1961-1965)
 7. H. arifin syamsudin                           (1966-1970)
 8. H. Amin Kasim                                  (1971-1973)
 9. Kamil Karim                                      (1974-1978)
 10. Hamjah Lubis                                    (1979-1985)
 11. Pahri Nurdin Panjaitan                      (1985-1988)
 12. Drs. Abd. Wahab                              (1985-1994)
 13. M. Amin, B.A..                                   (1994-1995)
 14. Drs. Abd. Wahab                              (1995-1996)
 15. Ibdu Khaidir                                      (1996-1999)
 16. Darul Ahmadi, S.Ag.                         (1999-2002)
 17. Abdul Fuad, S.Ag.                            (2002-2007)
 18. Drs. M. Thahir, S.Pd.I.                      (2007-2011)
 19. Drs. Maraganti Daulay                      (2011-2017)
 20. Abu Karsidin, S.Ag.                          (2017-2021)
 21. Syahfuddin, S.Ag.                            (2021-sekarang)