KUA Kecamatan Sei Lepan

Kantor KUA Sei Lepan yang beralamat Jl. Besitang Alur Dua Pasar 20587, dengan luas kantor dan batas-batasannya, adapun jumlah penduduk yang terdiri dari 5 kelurahan dan 9 desa. Jumlah penduduk menurut agama yang terdata saat ini sebagai berikut :

 1. Islam                          : 79.913 jiwa
 2. Protestan                   : 2.405 jiwa
 3. Katholik                     : 905 jiwa
 4. Hindu                         : 12 jiwa
 5. Budha                        : 468 jiwa
 6. Konghuchu                : 82 jiwa

Jumlah                     : 53.785 jiwa

Dengan perincian rumah ibadah sebagai berikut :

 1. Mesjid                       : 50 buah
 2. Mushalla                   : 52 buah
 3. Langgar                    : - buah
 4. Gereja                       : 18 buah
 5. Pura                          : 1 buah
 6. Vihara                        : 2 buah

Jumla                      : 123 buah

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Sei Lepan adalah :

 1. Husen TH                  
 2. M. Yusuf                    
 3. M. Kamal                    
 4. Idimyati, S.Ag.                       
 5. Drs. H. Syakban Ritonga
 6. Samaruddin, S.Ag.
 7. Abdul Halim Hafiz, S.Ag.

Dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Kepala KUA Kecamatan Sei Lepan dibantu oleh pegawai dan staf yang berjumlah 6 orang.