KUA Kecamatan Gebang

Visi :

“Terwujudnya masyarakat gebang yang religius guna membangun keluarga smart (sakinah, mawaddah, rahmah dan tercatat)”.

 

 

Misi:        

 1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman dan pelayanan kehidupan beragama.
 2. Meningkatkan pelayanan prima nikah dan rujuk.
 3. Meningkatkan kualitas pembinaan di bidang keluarga sakinah, kemitraan umat, kemasjidan, ZIS, produk halal, ibadah sosial dan haji.
 4. Optimalisasi 5 nilai budaya kerja (Intergritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan).

 

Motto Pelayanan: “Kami melayani dengan RAMAH (Rapi, Akuntabel, Mudah, Amanah dan Ikhlas)”.

 

Nama KUA         : KUA Kecamatan Gebang

Alamat                : Jl. Simpang Kolam No.06 Gebang Pos 20856

Luas Tanah         : 628 m2

Status Tanah       : 12x12=144 m2

Pagar                  : ada

Listrik                  : ada

Signal Internet    : ada

Bangunan           : rusak ringan

 

 1. Data Kepala KUA                                                        

Nama Ka.KUA                    : Idimyati, S.Ag.

NIP                                      : 196803121999031003

Pangkat/Gol.Ruang             : Pembina (IV/a)

Tempat/Tgl/Lahir                 : Labuhan Batu, 12 Maret 1968

Pendidikan Terakhir             : S1    

 

 1. Jumlah Pegawai KUA                                                

Penghulu/Ka.KUA              : 1                                                       

Staf/Pelaksana                  : 5                                                       

Pegawai Honorer               : 5                                           

Penyuluh non PNS            : 8                               

 

 1. Potensi SDM                                                                

Ka.KUA         :                                                                    

 • IT                               : mampu                                            
 • Kitab Kuning             : mampu                                
 • Ceramah                   : mampu                                

Staf/Honorer          :                                                                      

 • Operator Simkah      : ada
 • Operator Simas        : ada
 • Operator Entry data : ada

 

 1. Prasarana

Komputer                : -

Laptop                     : 1

Finger Print             : 1

Printer Simkah       : 1

Mesin Ketik            : 2

 

 1. Umat Beragama

Jumlah Penduduk             : 55.330

Islam                                  : 46.825

Kristen Protestan               : 4.534

Kristen Katholik                 : 2.354

Hindu                                  : 27

Budha                                 : 1.590

Konghucu                           : -

 

 1. Rumah Ibadah

Mesjid                      : 38

Mushalla                 : 41

Gereja                      : 23

Vihara                      : 1

Pura                         : 1